Материал


greenline - материалът за прозорците на бъдещето

Единствен сред големите производителите на профили profine group влага при серийното им производството суровини с химически стабилизатор на калциево-цинкова основа и така избягва употребата на олово в цялостния производствен процес.
Днес новата генерация пластмасови профили за прозорци вече отговаря на бъдещите екологични изизсквания и е в хармония с доброволно поетото задължение „Винил 2010“ както и с целта на Европейската комисия за защита на околната среда и за избягване на употребата на олово като стабилизатор в индустриалното производство.

При избягване на употребата на тежкия метал олово отпадат всички допълнителни обработки от началното производство на суровините до рециклирането на самия краен продукт. Въпреки това прозорците с лого greenline притежават естествено всички класически и икономически предимства на пластмасата като материал за производство на прозорци като например особената издръжливост и дълъг живот, превъзходна топлозащита, отлична издръжливост на влиянията на околната среда и висококачествена повърхност.

С безоловния стабилизатор greenline profine group, съвместно със своите партньори, поема голяма отговорност спрямо човека и околната среда – в смисъла на идеите за приемственост.
Като съосновоположник на Инициативата за рециклиране на прозорци REWINDO ние гарантираме преработката на демонтираните ПВЦ прозорци и въвеждането им в затворен кръговрат на суровините.

www.rewindo.de