Философия


KBE е нещо повече от чист доставчик на профили. Ние не се задоволяваме с това, да предлагаме единствено висококачествени профили на нашите клиенти, но се виждаме и в ролята на партньор, който предоставя  комплексни индивидуални решения по всички въпроси, касаещи производството на прозорци.

Като гъвкав доставчик на услуги с ясен произход от редиците на средното съсловие КВЕ прави всичко за успеха на своите клиенти и ги подпомага още от самото начало на партньорството. Пример за това са характерните консултации при изграждането и подредбата на производствените помещения и по всички въпроси касаещи избора и внедряването на машини и инструменти.

С индивидуално насочени маркетингови инструменти, насърчаване на продажбите и консултантски услуги за архитектите ние подпомагаме клиентите при обработката на пазара. Обучението на техните сътрудници в най-различни области е факт по подразбиране.

Всички действия на KBE са насочени за удовлетворяване нуждите на клиента. Защото сме съвсем наясно: ще сме успешни единствено, ако успяваме да подсилим Вашите пазарни позиции.